Selfprotection

Selfprotection

 

 

Som jo beyder selvbeskyttelse, dækker over flere asspekter:

 

Før en farlig/udfordrende situation

 

Under. Det er her at eventuel selvforsvar finder sted.

 

Efter: hvad skete der? Hvad gjorde du? - hvad gjorde andre? var der vidner?

 

 

X2C Foredrag og kursus

E-mail: info@x2c.dk